Actief leren

actief leren

We kunnen een taal het beste leren door er zoveel mogelijk mee te ‘doen’. Net zoals in lessen in de moedertaal, is actief leren en gebruik maken van interactieve werkvormen heel belangrijk. Het biedt de studenten immers de kans om zelf de taal te ‘produceren’.  In CLIL-lessen kunnen we het onderscheid maken tussen drie vormen van activeren: voorkennis activeren, activiteiten om de leerstof te verwerven en verwerken en activiteiten om te controleren of de lesdoelen bereikt zijn.