Taalondersteunend lesgeven

taal

Binnen CLIL-lessen proberen we het leerproces van studenten zoveel mogelijk talig, tekstueel en visueel te ondersteunen. Deze vormen van ondersteuning worden scaffolding genoemd. Dit begrip wordt door R. Tanner en L. Dale in hun boek CLIL Activities mooi beschreven (Dale & Tanner sd):

The idea of scaffolding is based on work by Wood, Bruner and Ross (1976) and Vygotsky (1978). Builders use temporary scaffolds to support a building during construction, and then – once the building can stand alone – the scaffold is removed.

De ondersteuning wordt afgebouwd naarmate de studenten meer zelfstandig te werk gaan. Scaffolding zal niet voor elke student even noodzakelijk zijn. Sommige studenten zullen dankbaar gebruik maken van de aangeboden ondersteuning, terwijl andere studenten die niet meer nodig hebben.