Focus op grammatica

Tijdens CLIL-lessen hebben we uiteraard oog voor de talige competenties. Deze competenties dienen altijd om de communicatieve vaardigheden te verbeteren. In dit filmpje wordt het verschil in gebruik tussen de Franse voorzetsels ‘en’, ‘au’ en ‘aux’ toegelicht omdat de studenten deze kennis nodig hebben om vulkanen in verschillende landen te bespreken.