leren in een andere taal

Leren in een andere taal

CLIL staat voor content and language integrated learning (geïntegreerd leren van een vak en een vreemde taal). Het verwijst naar een onderwijsaanpak waarbij een vak (een zaakvak, een praktijkvak, een leergebied of een opleidingsonderdeel) in een andere taal dan de gangbare onderwijstaal wordt onderwezen. Het uitgangspunt is een aangepaste didactiek die de lerende in staat moet stellen om als niet-moedertaalspreker van de onderwijstaal toch vakinhouden te verwerven (Struys, Consuegra, Somers, Surmont, & van den Noort, 2016). Leren in een andere taal in plaats van leren van een taal, en de daarbij horende integratie van vakinhouden en het leren van de vreemde taal, is het belangrijkste CLIL-principe. CLIL gaat ervan uit dat het leren van een taal het best verloopt terwijl we met de doeltaal iets doen (Van de Craen, 2017, p. 18).

CLIL in opmars

CLIL in opmars

CLIL is aan een opmars bezig in het Vlaamse secundair onderwijs (Onderwijsinspectie, 2017). Leerkrachten geven vakken zoals aardrijkskunde, economie of geschiedenis in het Frans of het Engels. In Vlaamse hogescholen is de CLIL-methodiek minder bekend. Binnen het kader van internationalisering speelt taalvaardigheid nochtans een grote rol, ook in opleidingen waar vreemde talen niet centraal staan (cf. ICOMS, http://www.internationalecompetenties.be/nl/icoms/).

Vreemde taal vaardigheid in hoger onderwijs

Vreemde-taalvaardigheid in hoger onderwijs

Over het algemeen wordt aangenomen dat men tijdens een internationale uitwisseling vooruitgang zal boeken met betrekking tot de kennis van een vreemde taal. Toch zijn er ook andere manieren om vreemde-taalvaardigheid binnen het hoger onderwijs te stimuleren (Hindrix, Joris, Korevaar, & Simons, 2013). Opleidingsonderdelen in een vreemde taal geven (in de eigen instelling) of anderstalige teksten of (instructie)filmpjes gebruiken zijn hier voorbeelden van. Het hanteren van een CLIL-methodiek sluit hierop aan. Verder stelt de internationalisering van het hoger onderwijs docenten aan universiteiten voor de specifieke uitdaging om als niet-moedertaalspreker andere niet-moedertaalsprekers in hun leerproces te begeleiden. Docenten dienen zich er te professionaliseren tot taalbewuste lesgevers waarbij de didactische principes van CLIL richtinggevend kunnen zijn (Struys et al., 2016).

CLIL in hoger onderwijs.

Wat denken studenten?

 • It is very helpful to learn the language if you want to study abroad.
 • It’s a good asset for the international job market.
 • Even when you don’t understand English that well, you can easily understand the lessons.
 • You won’t be criticised for making mistakes.
 • You learn the language without thinking about the language.
 • After a while you don’t even notice that the lessons are taught in another language.

Verwachtingen communiceren?

 • N'ayez pas peur de parler. Essayez de parler un maximum le français: avec moi, entre vous, ...
 • Une faute? Ce n'est pas grave! Le principal c'est que vous osez communiquer.
 • Participez au cours et aux activités. Ceci vous permettra d'avancer encore plus.
 • Essayez de comprendre le message, ne cherchez pas les détails.
 • Allez à la recherche. Si vous cherchez un mot, une expression... cherchez le dans le dictionnaire, utilisez une application.