Aanpak videofragment - richtvragen

Vooraleer we de studenten een tekst laten lezen of beluisteren, is het belangrijk dat we in eerste instantie globale en in tweede instantie gedetailleerde vragen stellen om hen gerichter te laten zoeken naar informatie. Dit principe wordt mooi geïllustreerd in het filmpje ‘aanpak videofragment’.