Global Comprehension Questions

Het principe van tekstverwerking aan de hand van globale vragen, wordt heel mooi geïllustreerd in dit instructiefilmpje. Door het beantwoorden van een aantal algemene oriënterende vragen, kunnen de studenten gemakkelijker de kernboodschap uit een tekst halen. Studenten leren ook dat ze niet elk woord hoeven te begrijpen om een tekst globaal te kunnen begrijpen.