Ondersteunend lesgeven: schematiseren

Gebruik maken van schema’s, grafieken, documentaires, schetsen, mindmaps en dergelijke, de zogenaamde multi-modale aanpak, biedt heel wat ondersteuning voor de studenten. Doordat hierbij vaak de hoofdzaken worden benoemd door middel van kernwoorden, bied je als docent niet alleen inhoudelijke, maar ook talige ondersteuning. De schema’s kunnen gebruikt worden om de inhoud te introduceren, maar even goed om te controleren of studenten de inhoud hebben begrepen.

De multimodale aanpak in CLIL is belangrijk omdat niet elke student even goed of snel teksten verwerkt. Doordat je varieert in bronnen (visueel, materieel, geschreven, auditief, …), ondersteun je de talige input via verschillende wegen en kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen, wat de kansen op een hoger leerrendement doet toenemen.