Ondersteuning door visualisatie

In dit filmpje focust de docent op het ontstaan van een vulkaan. In plaats van dit zelf te doceren, biedt hij de studenten een combinatie van figuren en kernzinnen aan die de studenten moeten verbinden om het systeem van vulkanen bloot te leggen. Deze variatie in input (multimodale input) is een illustratie van wat we eerder hebben beschreven als scaffolding.