Teksten lezen

Het volgende instructiefilmpje illustreert hoe we idealiter omgaan met teksten. Eerst wordt de tekst geïntroduceerd door te peilen naar verwachtingen. Dat kan bij voorbeeld op basis van de titel van een tekst of de illustraties: waarover zou de tekst gaan? Vervolgens stelt de docent een globale vraag en focust ze op nieuwe woorden in de tekst. Ze leest het tekstfragment zelf voor zodat de studenten zeker vertrekken van de juiste uitspraak. Vervolgens licht ze de betekenis van de woorden toe door te verwijzen naar gelijkaardige begrippen in andere talen. Ze wijst de studenten op het feit dat de woordenschat transparant is, wat een belangrijke leerstrategie is. Als de woordenschat duidelijk is, wordt de globale vraag beantwoord en indien nodig, bijgestuurd.
In een volgende lesfase lezen de studenten de tekst opnieuw om gedetailleerde vragen te beantwoorden. Hiervoor wordt de groep opgesplitst. Beide groepen krijgen de verantwoordelijkheid voor een deel van de tekst. Daarna wordt de informatie uitgewisseld, volgens het principe van coöperatief leren.