Ondersteuning spreekvaardigheden

In het filmpje wordt aan de studenten gevraagd om de resultaten van hun onderzoekswerk mondeling te rapporteren aan de groep. De docent biedt hen een spreekkader aan als ondersteuning van deze mondelinge opdracht. Op die manier krijgt de student een kapstok om correcte zinnen op te stellen. Voor taalzwakke studenten werkt dit drempelverlagend.