Focus op woordenschat

De docent brengt de vakterminologie aan door woorden te analyseren. Ze isoleert het grondwoord om deze toe te lichten. Vervolgens wijst ze op de twee voorvoegsels en verduidelijkt hiermee het verschil tussen de twee woorden.