Coöperatief leren: deel 1

Bij coöperatief leren krijgt elke student de verantwoordelijkheid voor een deel van de groepsopdracht. Deze opdracht kan pas goed worden uitgevoerd, als de studenten hun kennis bundelen. Op die manier is de student niet alleen verantwoordelijk voor zijn leerproces, maar ook voor dat van de anderen. Belangrijk bij coöperatief leren is dat je als docent de deelopdrachten goed op elkaar afstemt en duidelijke instructies geeft.

De studenten die je in dit filmpje ziet, hebben al hun individueel voorbereidend werk gedaan. Dit voorbereidend werk bestond uit het oplossen van een aantal vragen. In het fragment dat je ziet, wisselen ze de antwoorden op de vragen uit.

Bij deze werkvorm is niet alleen de focus op de inhoud belangrijk. De studenten worden ook gestimuleerd om te praten en zo hun mondelinge taalvaardigheid te oefenen.