Doordenken: Padlet en discussie

De studenten krijgen een reeks persoonlijkskenmerken die vaak voorkomen bij mensen met hoogbegaafdheid. De docent brengt eerst enkele nieuwe begrippen aan door deze in een zin te plaatsen en te illustreren. De kenmerken worden door de docent voorgelezen zodat de studenten meteen de juiste uitspraak horen. De kenmerken worden kort toegelicht met enkele voorbeelden. Vervolgens brainstormen de studenten over een verbandsvraag die ze enkel kunnen oplossen door de kenmerken aan elkaar te linken, verder te interpreteren en voorbeelden te zoeken. De studenten noteren hun ideeën eerst individueel in een digitale tool, Padlet. Elke student is op die manier aan het nadenken over de leerstof. De Padlet verlaagt de drempel om deel te nemen. Dit reactiebord wordt gebruikt om de klassikale discussie op te starten.