Activerende werkvorm: De Slimste Mens

‘De Slimste Mens’ is een activerende werkvorm om te testen in welke mate de studenten de leerstof hebben begrepen. Door het werken in duo’s wordt elke student betrokken. Er wordt ook verwacht dat ze de antwoorden bespreken in de vreemde taal.