Interactieve werkvorm: Kenmerken rubriceren in duo’s

De studenten lazen een tekst over verschillende structuren van een markteconomie. Tijdens het lezen noteerden de studenten de woorden die ze niet goed begrepen via een digitale tool op het bord. Deze woorden werden eerst besproken. Bij de start van het fragment krijgen de studenten vervolgens de opdracht om de kenmerken van diverse marktorganisaties te rubriceren. Ze kunnen dit doen op basis van de informatie in de tekst, maar ze moeten ook zelf kenmerken afleiden door verbanden te leggen, voorbeelden te zoeken en de systemen te vergelijken. Op die manier komen de studenten zelf tot de kenmerken van de marktstructuur. De studenten discussiëren eerst onderling en proberen dit in het Engels te doen. De taal wordt actief gebruikt. Voor taalzwakke of verlegen studenten werkt het voorbereiden in kleine groep laagdrempelig. Nadien bespreekt de docent de oplossingen door middel van een onderwijsleergesprek. Bij de grootste moeilijkheid wordt teruggekeerd naar de tekst. Tot slot projecteert de docent een samenvatting van de kenmerken.