Activeren met IT

Tools zoals SLIDO.com zijn een uitnodigende manier om studenten te activeren. In dit filmpje gebruikt de docent de tool om te peilen wat de studenten al weten over het onderwerp en waar hun interesse naar uitgaat. Door de anonimiteit van de tool overwinnen ook de schuchtere studenten de drempel om zich in de vreemde taal uit te drukken. Bovendien verhoogt het ook de studentenparticipatie.