Activeren en taalvaardigheden

In dit filmpje worden de studenten geactiveerd om de verschillende manieren waarop mensen met hun hoogbegaafdheid omgaan te ontdekken en deze leerstof vast te zetten. Door gebruik te maken van interactieve werkvormen zal niet alleen de leerstof meer beklijven door een verhoogde betrokkenheid van de studenten. Het is eveneens een oefenkans om te praten in de vreemde taal. Het biedt hen ook de kans om per twee en dus in een ‘veilig’ klimaat te communiceren in de taal en dus te werken aan taalvaardigheden.  Doordat de studenten de kans kregen om in duo’s hun antwoorden te produceren in een andere taal, is de kans ook hoger dat ze meer zullen durven participeren in het klas- en evaluatiemoment dat hierop volgt.