Verwerkingsopdracht

In een herhalingsles over kunststromingen, vraagt de docent aan de studenten om deze te situeren op een tijdslijn. Vervolgens wordt van hen verwacht dat ze verschillende kunstwerken bij de juiste kunststromingen kunnen plaatsen. De docent heeft ervoor gekozen om te werken met afbeeldingen, een tijdslijn en kaartjes met kernwoorden om zo structuur aan te bieden aan haar studenten.