Coöperatief leren: deel 2

Bij coöperatief leren krijgt elke student de verantwoordelijkheid voor een deel van de groepsopdracht. Deze opdracht kan pas goed worden uitgevoerd, als de studenten hun kennis bundelen. Op die manier is de student niet alleen verantwoordelijk voor zijn leerproces, maar ook voor dat van de anderen.

In dit fragment zie je dat de docent het groepswerk onderbreekt om te wijzen op de juiste spelling van het woord remembrance. Vervolgens illustreert het fragment hoe je de evaluatie van dergelijke groepsopdrachten kan aanpakken. De docent hier kiest ervoor om de moeilijkere aspecten uit het groepswerk klassikaal te evalueren en om extra aandacht te besteden aan de structuur van de opdracht. De oplossingen van de eenvoudigere deelopdrachten worden op Toledo geplaatst.