Stellingendiscussie

Dit filmpje focust op de verwerking van een documentaire aan de hand van een stellingendiscussie. De leerkracht toont het filmpje een eerste keer en stelt daarbij vragen die gericht zijn op de globale tekstverwerking. Daarnaast richt ze zich ook op nieuwe woordenschat die belangrijk is om de inhoud van het filmpje te begrijpen. Vervolgens overloopt ze de gedetailleerde vragen die de leerlingen bij het herbekijken van de documentaire moeten beoordelen. Opnieuw zal ze ervoor zorgen dat alle nieuwe woorden duidelijk zijn. De studenten worden geactiveerd om de Engelse taal te gebruiken door hen mondeling de stellingen te laten bespreken. Deze aanpak biedt hen niet enkel een oefenmoment; het verhoogt ook hun participatie.