Evalueren inhoud en taal via IT

Evaluatie speelt een belangrijke rol in het leerproces van studenten. Uiteraard moet evaluatie afgestemd zijn op de inhoudelijke en talige doelen en gaat het om meer dan opdrachten en examens. In de les zelf is een evaluatiemoment een krachtig middel om na te gaan in welke mate de studenten de lesdoelen bereikt hebben. Aangezien tijdens de CLIL-lessen zelf, vakinhouden en taal geïntegreerd worden aangereikt, zullen we beiden ook geïntegreerd evalueren tijdens deze controlemomentjes. Toch dienen we te beklemtonen dat de doelen van het zaakvak centraal staan en dat de vreemde taal geen barrière mag zijn voor de studenten (voor meer uitleg: zie rubriek ‘CLIL in het hoger onderwijs’).

Een mogelijk instrument om na te gaan of studenten de lesdoelen bereikt hebben, is Kahoot. Niet alleen is iedereen verplicht om actief deel te nemen aan de ‘quiz’, door de keuze van de vragen gaat de docent na of zowel de nieuwe inhoud als de nieuwe terminologie gekend zijn.